korowe ośrodki w płacie czołowym

Wątki
 
Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach....

Temat: Wpisy wycięte z wątku 'Świadomość: kwestie podstawowe'
NRT." Reasumując, NRT (wraz z leżącymi w pobliżu obszarami korowymi i jądrem wzgórza) może być globalną siecią neuronową,sterującą aktywnością kory. Przednie części NRT wydają się posiadać płaty połączone w sposób umożliwiający ... wyjściowe bezpośrednio przez przednie części NRT do wzgórza." Wzgórze nie daje natychmiast odpowiedzi, stąd wniosek, że nie może być ośrodkiem sterowania wspomnieniami albo czynnościami uzależnionymi od uczuć i popędów. Nie może być więc ośrodkiem świadomości. Świadomość pojawia się w centrach wspomnień i uczuć dopiero po pewnej obróbce danych w korze. "Świadomość jawi się zatem jako struktura relacyjna powstała na zwielokrotnionych bramkach NRT, ... fali sygnałów powrotnych powstałych w wyniku aktywności przednich części płata NRT, oraz pomaga określić krytyczną aktywność kory. Jest to źródło sygnałów związanych z oczekiwaniami. Spotyka się z sygnałem czynnościowym, a wzajemny...
Źródło: kognitywistyka.net/forum/viewtopic.php?t=364Temat: BP pytania (z boxsa)
1.Wskaż odruch monosynaptyczny: Zgięcie nogi po nadepnięciu na gwóźdź 2.W rdzeniu kręgowym ośrodki synaptyczne zlokalizowane są w: Rogach bocznych 3.Synaptyczny mediator hamujący powoduje w neuronie postsynaptycznym: Hiperpolaryzację, utrudnia powstanie potencjału czynnościowego 4.Wskaż drogi rdzenia kręgowego torujące czynności mięśni zginaczy: Czerwienno rdzeniowa i piramidowa 5.Wskaż odruchy, których ośrodki znajdują się w rdzeniu: Ssania, połykania, żucia 6.Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące sztywności odmóżdżeniowej: Pokazuje naturalny mechanizm utrzymania postawy ciała, pokazuje wpływ jąder przedsionkowych na napięcie mięśni antygrawitacyjnych, powstaje po przecięciu mózgu na poziomie śródmózgowia, pojawia się uogólnionym wzrostem napięcia mięśni prostowników antygrawitacyjnych 7.Ośrodki oddychania i krążenia ... Czucie z receptorów mięśni, stawów, błędnika 18.Podkorowym ośrodkiem czucia jest: wzgórze 19.Na poziomie podkorowym sprzężenie czuciowo- ruchowe realizuje się między: Wzgórzem i prążkowiem 20.Za desynchronizację kory mózgowej odpowiedzialny jest: Aktywujący twór ... bierze udział w tworzeniu śladów pamięciowych 27.Wskaż błędne twierdzenie dotyczące ciała migdałowatego: Bezpośrednio steruje czynnością nadnerczy podczas reakcji stresowej 28.Uszkodzenie okolicy przegrody przodomózgowia powoduje: Zespół hiperaktywności emocjonalnej 29.Głównym ośrodkiem synaptycznym w ... to: Afazja amnestyczna 36.Astereognozja powstaje w wyniku: Korowej reprezentacji czucia somatycznego 37.CRH jest hormonem produkowanym w : Podwzgórzu 38.Oś podwzgórzowo- przysadkowo- nadnerczowa dotyczy: Kory nadnerczy 39.Rozszerzenie źrenicy, wytrzeszcz gałki ocznej, przyspieszona akcja serca to efekty pobudzenia: Układu sympatycznego, osi podwzgórzowo- współczulno- nadnerczowej 40.Słaba kontrola nad ekspresją emocjonalną, zaburzenia pamięci, niefrasobliwość, uzależnienie od aktualnie działających bodźców to objawy: Uszkodzenia kory asocjacyjnej płata czołowego 41.Astazja, ataksja ruchowa, astenia, adiadochokineza to efekty uszkodzenia: móżdżku 42.Istota działanie móżdżku to: Hamowanie toczącego się ruchu co zapewnia jego płynność 43.Ośrodki układu parasympatycznego znajdują się w: Części krzyżowej rdzenia kręgowego,...
Źródło: swps2007c04.fora.pl/a/a,5.html
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates