Konstytucja marcowa zawierała

Wątki
 
Lepiej umrzeć stojąc niż żyć na kolanach....

Temat: Projekt Konstytucji RP
... czy Konstytucja Marcowa bądź Majowa nie zawierała żadnych elementów z jakiejkolwiek innej konstytucji? Wydaje mi się, że jednak zawierały, więc naprawdę powiadam panu, że pan widzi widzi u konkurentów politycznych tylko...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=1146Temat: Konstytucja
Panie Marszałku, trzeba postawić sprawę jasno, potrzebna jest większość 2/3 głosów i wątpię, by dało się ją uzbierać dla takiego projektu Konstytucji, który zawiera takie przepisy jak np. art. 127. OG: Mówię Ci, zostawmy póki co marcową, jak się na tym polu gra rozkręci to się później zmieni żeby było urozmaicenie. ;p
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=308


Temat: GM-Prezydent
Zwróć uwagę na następujący artykuł konstytucji: Art. 55. 1. Prezydent reprezentuje Rzeczpospolitą międzynarodowo-prawnie. Zawiera w imieniu Rzeczpospolitej umowy z państwami zagranicznymi. Akceptuje i przyjmuje posłów. 2. Prezydent na arenie międzynarodowo-prawnej reprezentuje politykę Rządu Rzeczpospolitej. Nie znalazłem żadnego zapisu mówiącego, że Parlament ratyfikuje umowy międzynarodowe. Także z konstytucji wynika, że zajmuje się tym tylko Prezydent i nie potrzebuje umów poddawać pod głosowanie. Może spojrzałeś w Konstytucję Marcową z 1921 r. gdzie taki zapis istniał. :-)
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=1703


Temat: Konstytucja kwietniowa
Czy na tle całej konstytucji kwietniowej można w ogóle mówić o trójpodziale władzy? Nie było tam ani trójpodziału, ani równoważenia, tylko zasada zwierzchnictwa, jednolitej i niepodzielnej władzy prezydenta (zob. np. art. 2 i 3). Jak na tym tle powstaje pytanie dt. okresu powojennego, w PRL nie uznano kwietniowej tylko opierano się na marcowej tak? Tyle, że tutaj prawnie chyba też nie było to zbyt bardzo uzasadnione. Nielegalność kwietniowej była propagandowym "darem niebios" dla nowej władzy, która odwoływała się do "podstawowych założeń konstytucji marcowej". Oczywiście nowa władza legitymizowana odpowiednio do oceny konstytucji kwietniowej nie była, ale to już inna historia. Bruno, czy w takim razie należy uznać Konstytucję Kwietniową za nielegalną, a zapisy za niebyłe? Nielegalna była na pewno, ale... Może odpowiem Ci moimi słowami ... "postrzegane za legalne" przez społeczność międzynarodową i istotną część społeczeństwa. Zawierały wiążące umowy międzynarodowe, a przepisy prawne przez nie wydawane nie były kwestionowane. Choć były obarczone grzechem pierworodnym - zamach stanu, "wybory brzeskie", konstytucja kwietniowa etc. Bardzo podobnie - toutes proportions gardĂŠes - władze Polski Ludowej. Choć jej geneza jest nam znana, sprawowały one "władzę realną", były "postrzegane za legalne" przez społeczność międzynarodową i istotną część społeczeństwa. Zawierały wiążące umowy międzynarodowe, a przepisy prawne przez nie wydawane nie były kwestionowane (i nie są kwestionowane do tej pory, bo istotna ich część nadal obowiązuje)....
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=9427


Temat: Projekt Konstytucji RP
ma być tych zmian początkiem. Obecna konstytucja została wykorzystana przez wiadome siły do zaprowadzenia takich rozwiązań ustrojowych, które miały złamać w narodzie ducha wolności, podzielić go na lepszych i gorszych, skłócić go i osłabić by łatwiej było nad nim sprawować władzę. Sprawia to że konstytucja majowa postrzegana jest w społeczeństwie jako jeden z reliktów poprzedniego ustroju. Dlatego też, choć sam ją niegdyś ... woli kilku posłów zapatrzonych w sondaże. Dlatego też, mimo iż kusi nas łatwa droga nie ma powrotu do konstytucji marcowej. Była ona złym wynalazkiem, który pchnął nas w ciemne czasy dyktatury. Szanowni Posłowie! Projekt zgłoszony przez nas zawiera wiele rozwiązań nowatorskich, które mogą odstraszać co bardziej konserwatywne umysły. Jednak uważamy że ich wprowadzenie przyniesie nową jakość w polskiej polityce. Projekt nasz bowiem,...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=1146


Temat: Przewrót majowy
nie były wcale tak częste jak nauczają szkolne podręczniki. Od momentu wejścia w życie Konstytucji do przewrotu majowego (1922-1926) Rada Ministrów zmieniła się pięć razy, przy czym funkcjonujący prawie dwa lata...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=1023


Temat: Historia Ustroju Polski XX wieku
brak legalnych form zawierania małżeństwa dla nieuznanych związków wyznaniowych świecko-wyznaniowe (była Galicja) małżeństwo umową zawieraną przed duchownym uznanego przez państwo związku wyznaniowego osoby innych wyznań zawierały ślub w urzędzie stanu cywilnego...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,769.html


Temat: Maj 1947
... hipotetycznych przewinień". Kiwierski osiągnął tym samym wszystko, co chciał. Teraz zaczął wykorzystywać elementy, jakie dawała mu pełna luk Konstytucja... To jeszcze nie początek dyktatury, ale przygotowywanie pola do jej wprowadzenia. Kolejna...
Źródło: gringo.szczecin.pl/2rp/viewtopic.php?t=1973


Temat: Spory wokół Józefa Kurasia "Ognia"
co do których nie było właściwie wiadomo na podstawie czego funkcjonują. Jak wiemy konstytucja kwietniowa była w tym przypadku poręczna, gdyż zawierała przepisy pozwalające na „przekazywanie” funkcji prezydenta itp. Wymieniłem je wcześniej wyraźnie jako jedną z dwóch dobrych cech konstytucji kwietniowej (i jeszcze raz to podtrzymuję). Zwracam przy tym uwagę, że niezwłocznie doszło do zawarcia „umowy paryskiej” pomiędzy Raczkiewiczem a Sikorskim (nota bene też nic nie mającej wspólnego z „legalnością”), która de facto modyfikowała totalnie postanowienia konstytucji kwietniowej (choć oczywiście nie zmieniała formalnie jej treści). Można powiedzieć, że tragedia Polski nobilitowała konstytucję kwietniową. Wokół nielegalnego prawnego potworka-autokraty (aczkolwiek zmodyfikowanego „umową paryską”) powstał konsensus przedwojennej opozycji i sanacji. Obie strony doszły do wniosku, że lepiej będzie oprzeć się o kuriozalną, legalnie wątpliwą konstytucję niż o żadną. I tyle. Decyzja była rozsądna, chyba jedyna możliwa, choć w sensie prawnym konstytucji kwietniowej należycie nie konwalidowała (zresztą nie mam pojęcia co w sensie prawnym w ogóle ją mogło konwalidować). ... „postrzegane za legalne” przez społeczność międzynarodową i istotną część społeczeństwa. Zawierały wiążące umowy międzynarodowe, a przepisy prawne przez nie wydawane nie były kwestionowane. Choć były obarczone grzechem pierworodnym – zamach stanu, „wybory brzeskie”, konstytucja kwietniowa etc. Bardzo podobnie - toutes proportions gardĂŠes - władze Polski Ludowej. Choć jej geneza jest nam znana, sprawowały one „władzę realną”, były „postrzegane za legalne” przez społeczność międzynarodową i istotną część społeczeństwa. Zawierały wiążące umowy międzynarodowe, a przepisy prawne przez nie wydawane nie były kwestionowane (i nie są kwestionowane do tej pory, bo istotna ich część nadal obowiązuje). ... "Rząd polski" Ltd. Uznawani przez Franco, Kubę, Watykan, Liban - i to przez pewien okres czasu. Oparci o przyjętą sprzecznie z prawem na konstytucję kwietniową, zresztą dowolnie interpretowaną (zgodnie z art....
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=7929


Temat: Konstytucja Marcowa vs Konstytucja Kwietniowa
Sądzę, że przede wszystkim znaczenie tu ma niechlujność w uchwalaniu konstytucji marcowej. Jeżeli tam była niechlujność, to jak nazwać to co było przy kwietniowej? Używanie słów zmiana, rewizja ma tu drugorzędne ... polityk jak choćby St. Mikołajczyk, czy dla przykładu niejaki Sikorski działali na podstawie nielegalnej konstytucji? Znaczy się Sikorski był nielegalnym Naczelnym Wodzem? Postawmy sprawę jasno. Czy uchybienia w uchwalaniu konstytucji powodowały jej nieważność czy też nie? Proszę szanowni adwersarze - wypowiedzcie się. Z zainteresowaniem poczytam. Jeżeli dobrze pamiętam, dyskusja toczy się wokół zagadnienia, która konstytucja była lepsza i czy kwietniowa była uchwalona ... zasad” konstytucji marcowej (i negację kwietniowej) w Manifeście Lipcowym tudzież Małej Konstytucji z 1947 r. itp. Ale pokrótce postaram się odpowiedzieć. Niewątpliwie, gdybyśmy dokonywali tylko suchej analizy prawniczej, powinniśmy dojść do ... ani odwoływanie się do faktycznie nieobowiązującej od kilku lat (z wyjątkiem części przepisów pozostawionych w mocy przez kwietniową) konstytucji marcowej nie było wygodne. Stawiało to Polaków w pozycji nieco podobnej do emigracyjnych Czechosłowaków, co do których nie było właściwie wiadomo na podstawie czego funkcjonują. Jak wiemy konstytucja kwietniowa była w tym przypadku poręczna, gdyż zawierała przepisy pozwalające na „przekazywanie” funkcji prezydenta itp. Wymieniłem je wcześniej wyraźnie jako jedną z dwóch dobrych cech konstytucji kwietniowej (i jeszcze raz to podtrzymuję). Zwracam przy tym uwagę, że niezwłocznie doszło do zawarcia „umowy paryskiej” pomiędzy Raczkiewiczem a Sikorskim (nota bene też nic nie mającej wspólnego z „legalnością”), która de facto modyfikowała totalnie postanowienia konstytucji kwietniowej (choć oczywiście nie zmieniała formalnie jej treści). Można powiedzieć, że tragedia Polski nobilitowała konstytucję kwietniową. Wokół nielegalnego prawnego potworka-autokraty (aczkolwiek zmodyfikowanego „umową paryską”) powstał konsensus przedwojennej opozycji i sanacji. Obie strony doszły do wniosku, że lepiej będzie oprzeć się o kuriozalną, legalnie wątpliwą konstytucję niż o żadną. I tyle. Decyzja była rozsądna, chyba jedyna możliwa, choć w sensie prawnym konstytucji kwietniowej należycie nie konwalidowała (zresztą nie mam pojęcia co w sensie prawnym w ogóle ją ... i były „postrzegane za legalne” przez społeczność międzynarodową i istotną część społeczeństwa. Zawierały wiążące umowy międzynarodowe, a przepisy prawne przez nie wydawane nie były kwestionowane. Choć były obarczone grzechem pierworodnym – zamach stanu, „wybory brzeskie”, konstytucja kwietniowa etc. Bardzo podobnie - toutes proportions gardĂŠes - władze Polski Ludowej. Choć jej geneza jest nam znana, sprawowały one „władzę realną”, były „postrzegane za legalne” przez społeczność międzynarodową i istotną część społeczeństwa. Zawierały wiążące umowy międzynarodowe, a przepisy prawne przez nie wydawane nie były kwestionowane (i nie są kwestionowane do tej pory, bo istotna ich część ... 09:07 ] Czy Sejm jest władny odmówić prawa do całkowitej zmiany konstytucji przed upływem 25 lat innemu parlamentowi? Jakim prawem? Zapomniałem o tym wątku. Ograniczenie temporalne możliwości zmian całej konstytucji, lub zmian niektórych jej przepisów nie jest w końcu strasznie unikalną regulacją, że o art. V konstytucji USA wspomnę.
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=3821


Temat: Historia Ustroju Polski
nie odpowiadam za moje liczne błędy ortograficzne ;D Geneza konstytucji kwietniowej Jesienią 1927 roku sanacja utworzyła Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. Na jego czele staną pułkownik Walery Sławek. Kampania wyborcza BBWR przebiegała pod hasłem zmiany konstytucji. Wybory do sejmu i senaty odbyły się rok później. Zgodnie z postanowieniami konstytucji marcowej sejm mógł samodzielnie, bez udziału drugiej izby, dokonać rewizji konstytucji. Tego samego ... ustawodawczej obywateli, możliwość autonomii terytorialnej dla mniejszości narodowych, oddzielenie Kościoła od państwa. W tym czasie Piłsudski krytykował w wywiadach parlament i obowiązującą konstytucje. Opozycja była zastraszana, lecz bez skutecznie, bo w ... przewodniczył prof. Wacław Makowski. W trakcie obrad Komisji zgłoszono trzeci wniosek klubów PSL "Piast", Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji i Narodową Partię Robotniczą zawierał maksymalne sprecyzowanie zadań parlamentu. Miało to na celu ... Piłsudski. Na jego wniosek prezydent Mościki podpisał orędzie rozwiązujące izby. Stwierdzał ono, że parlament w swoim obecnym składzie nie jest w stanie uchwalić nowej konstytucji. Kilka dni później czołowi przywódcy Centrolewu ... Dawało jej to bezwzględną większość, nie wystarczającą jednak do samodzielnego przeprowadzenia zmiany konstytucji. Natomiast w senacie, rządzący obóz osiągną 69% mandatów. W 1931 r. BBWR wniósł pod obrady nowy projekt konstytucji. ... mówić o istnieniu dwóch nurtów działania. Oficjalnie przygotowywano tezy konstytucyjne celem zaprezentowania ich sejmowi. Obok istniał poufnie przygotowany projekt ustawy. W 1933 r. tezy konstytucyjne zostały przyjęte przez Klub Parlamentarny BBWR, ... konstytucji. Nikt nie zauważył, że pod postacią tez ukryty jest w rzeczywistości projekt ustawy. Sanacja przeprowadziła zmianę konstytucji w sejmie, w którym nie miała wystarczającej większości dla legalnego przegłosowania odpowiedniego projektu. ... się jednak nie stało. Opozycja protestowała. Jednak Świtalski był zdania, że ostateczna uchwała zapadała w trybie artykułu 35 konstytucji marcowej, czyli większością głosów. 23 kwietnia 1935 r. ustawa została podpisana przez...
Źródło: historiarchiwalna.fora.pl/a/a,27.html
 
Copyright 2006 MySite. Designed by Web Page Templates